Publiczne Gimnazjum W Brzeźnicy

no image Publiczne Gimnazjum W Brzeźnicy to publiczna instytucja o nr Regon 69067458600000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 103. Liczebność uczennic wynosi 51. Placówka zlokalizowana jest pod adresem 39207 Brzeźnica, ulica Szkolna, nr 1. Gimnazjum posługuje się numerem telefonu 146815263, a także faxem 146815263. Za prowadzenie podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...