Zmiany w komunikacji

Co odróżnia człowieka od innych istot żywych? Oczywiście, każdy z nas ma świadomość, że jesteśmy najwyżej w łańcuchu ewolucji. To u nas wykształcił się mózg, który pozwala nam na rozwijanie wielu umiejętności, logiczne myślenie. To u nas istnieje typowa dwunożna postawa ciała, to my stworzyliśmy cywilizację, która ogarnęła całą kulę ziemską.

klawiatura

Ze specyficznych cech, na pewno należy wspomnieć o komunikacji – najpierw za pomocą mowy, potem za pomocą symbolu znaków, czyli pisma. Nawet nasze umiejętności nie stoją w miejscu, bo mowa jest stale uzupełniane o nowe słowa, w piśmie również tworzona jest jakaś nowość. W tym ostatnim przypadku można to zaobserwować, choćby na przykładzie korzystania z telefonów komórkowych i Internetu. Jak nie było tych narzędzi nie było, choćby tzw. emotiokon, czyli obrazków wyrażających nasze emocje. Nie było też skrótów, bo zwyczajnie ich nie potrzebowaliśmy, a dzisiaj jest ich wiele, jak np. kk. Co to znaczy kk? KK to skrót od ok i oczywiście, samo ok. jest skrótem, ale kk jest powszechnie używany w środowisku graczy komputerowych. Jak widać – zmiany i to zmiany w każdej dziedzinie, sferze.