kamery ip

Kwestia bezpieczeństwa państwa

Bezpieczne państwa to, jakie państwa? Oczywiście takie, gdzie właściwe służby dbają o naszą ochronę. Służby te mają monopol na wszelkie środki prewencyjne, przymusu, ale oczywiście, muszą one działać tylko w granicach prawa.