geometria Poznań

Co z tego, że nie trzeba?

Czasem ludzie mają tendencję do tego, by iść po przysłowiowej najniższej linii oporu. Zwykle robią jedynie to, co jest niezbędne. Wszelka nadobowiązkowa czynność jest zwykle odbierana jak nadgorliwość, która – w myśl innego przysłowia – jest przecież gorsza od faszyzmu.