Przetarg ogłoszony przez spółdzielnie mieszkaniową

Jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych na terenie województwa mazowieckiego ogłosiła kolejny przetarg. Dotyczył on wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu grawitacyjnego. Termin wykonania prac określono na kwiecień i maj bieżącego roku.

rury

To bardzo dobra pora na tego typu prace. Informacje o przetargu znalazły się na kilku portalach internetowych, które publikują najnowsze przetargi budowlane z terenu naszego kraju. W przetargu wzięło udział dwanaście firm z całego kraju. Okazało się, że dziesięć z nich spełniło wymogi formalne, dotyczące zasad uczestnictwa w przetargu. Dwie firmy zostały z niego wykluczone. Komisja przetargowa wybrała zwycięską firmą. Okazała się nią firma z dwunastoletnią tradycją z Ostrowa Mazowieckiego. Firma zaproponowała korzystne warunki finansowe oraz zastosowanie nowatorskich technologii, które pozwalają na znaczące obniżenie kosztów i wydłużenie trwałości wykonywanych prac. Na wybór tej firmy miały wpływ również bardzo pozytywne oceny jej dotychczasowych inwestycji, szybkość ich wykonania oraz długa gwarancja.