Laborki z marketingu

Gdy studenci zarządzania i marketingu otrzymali plan zajęć, ich uwagę przykuł jeden kurs. Zauważyli, że czeka ich kurs związany z marketingiem, który nie będzie obejmował wykładów, ale będzie miał status laboratoriów. Studenci długo nie mogli dojść do tego, jak zajęcia te będą wyglądały. Dziś natomiast są przekonani o tym, że był to najciekawszy kurs w całym, mijającym już semestrze.

wielu ludzi, jeden cel

Podstawą do zaliczenia kursu było aktywne uczestnictwo w grupowym przygotowaniu kampanii marketingowej. Na pierwszych zajęciach studenci mieli się zdecydować na to, jakiego obszaru owa kampania ma dotyczyć. Po kilkunastominutowej dyskusji stanęło na tym, że kampania będzie dotyczyła wspierania schronisk dla zwierząt. Studenci mieli przygotować materiały promocyjne, które następnie dzięki firmom takim jak wydruki wielkoformatowe Warszawa będą mogły zawisnąć w przestrzeni całego miasta oraz szereg tak zwanych eventów, które sprawią, że schroniska dla zwierząt przestaną być odbierane jako miejsce, w którym trzyma się niebezpieczne i zdziczałe zwierzęta. Miernikiem sukcesu kampanii miało być zwiększone zainteresowanie przygarnianiem zwierząt ze schroniska i wzrost liczby wolontariuszy gotowych pomagać zwierzętom. O tym, jak skuteczna okazała się ta kampania studenci i prowadzący dowiedzą się na szczęście już po wystawieniu ocen końcowych.