Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum

no image Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 63965238600000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w placówce zarejestrowano w liczbie 131. Liczba uczennic wynosi 66. Placówka zlokalizowana jest pod adresem 62241 Żydowo, ulica Kościuszki, nr 24. Gimnazjum posługuje się nr telefonu 614291345, a także faxem 614291345. Za prowadzenie jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...