Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie

no image Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew I Okolic Im. Jana Pawła Ii W Starym Waliszewie to publiczna placówka o nr Regon 75077043800032, a także 14 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w placówce przyjęto w liczbie 28. Liczebność uczennic to 10. Szkoła zlokalizowana jest pod adresem 99423 Stary Waliszew, ulica Stary Waliszew, nr 20a. Gimnazjum posługuje się nr telefonu 468382515, a także faxem 468382515. Za działalność podmiotu odpowiada Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew I Okolic.

Publiczne Gimnazjum W Brzeźnicy to publiczna instytucja o nr Regon 69067458600000. Chodzą do niej dzieci lub...