Publiczne Gimnazjum W Szymbarku

no image Publiczne Gimnazjum W Szymbarku to publiczna instytucja o nr Regon 19184106200000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 103. Liczba uczennic wynosi 41. Szkoła położona jest pod adresem 83315 Szymbark, ulica Szkolna, nr 1. Za działalność jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...