Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

no image Publiczne Gimnazjum W Pszczółkach to publiczna placówka o nr Regon 19257561600000. Naucza w niej 27 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 6 nauczycieli na część etatu. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 320. Liczba uczennic to 153. Szkoła zlokalizowana jest pod adresem 83032 Pszczółki, ulica Pomorska, nr 25. Gimnazjum posługuje się numerem telefonu 586829134, a także faksem 586829134. Za prowadzenie podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...