Publiczne Gimnazjum W Oleszycach

no image Publiczne Gimnazjum W Oleszycach to publiczna instytucja o numerze Regon 65096266100000. Pracuje w niej 20 pedagogów na pełen etat, a także 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 213. Liczba uczennic wynosi 93. Instytucja zlokalizowana jest pod adresem 37630 Oleszyce, ulica Mickiewicza, nr 1. Gimnazjum dysponuje numerem telefonu 166315780. Za działalność podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...