Publiczne Gimnazjum w Krzemieniu

no image Publiczne Gimnazjum W Krzemieniu to publiczna placówka o nr Regon 43266717800014. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 69. Liczebność uczennic to 37. Szkoła zlokalizowana jest pod adresem 23304 Krzemień Pierwszy, ulica Krzemień Pierwszy, nr 192. Gimnazjum posługuje się nr telefonu 158752855, a także faxem 158752855. Za działalność jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...