Publiczne Gimnazjum W Jurkowie

no image Publiczne Gimnazjum W Jurkowie to publiczna placówka o nr Regon 85271857400000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 54. Liczebność uczennic wynosi 30. Szkoła zlokalizowana jest pod adresem 32860 Jurków, nr 150. Gimnazjum dysponuje numerem telefonu 146842200, a także faxem 146842200. Za prowadzenie podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...