Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach

no image Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach to publiczna placówka o numerze Regon 85174363000000. Naucza w niej 22 pedagogów na pełen etat, a także 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 194. Liczebność uczennic to 84. Szkoła zlokalizowana jest pod adresem 33190 Ciężkowice, ulica Tysiąclecia, nr 12. Gimnazjum posługuje się numerem telefonu 146510925, a także faxem 146510925. Za działalność podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...