Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie

no image Publiczne Gimnazjum W Chrostkowie to publiczna placówka o numerze Regon 91092282100017. Naucza w niej 11 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 116. Liczba uczennic wynosi 58. Szkoła usytuowana jest pod adresem 87602 Chrostkowo, ulica Chrostkowo, nr 80. Gimnazjum dysponuje nr telefonu 542870219, a także faksem 542870219. Za działalność jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...