Publiczne Gimnazjum w Budzowie

no image Publiczne Gimnazjum W Budzowie to publiczna szkoła o nr Regon 89105106500000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 7 nauczycieli na część etatu. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 126. Liczebność uczennic to 59. Instytucja usytuowana jest pod adresem 57214 Budzów, ulica Budzów, nr 108. Gimnazjum posługuje się numerem telefonu 748181881, a także faksem 748181823. Za funkcjonowanie podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...