Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 59

no image Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 59 to publiczna instytucja o nr Regon 47288869800000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w placówce zarejestrowano w liczbie 60. Liczebność uczennic to 28. Placówka zlokalizowana jest pod adresem 91104 Łódź, ulica Plantowa, nr 7. Gimnazjum posługuje się nr telefonu 426527974, a także faxem 426527974. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...