Publiczne Gimnazjum im.A. Mickiewicza w Jastrowiu

no image Publiczne Gimnazjum Im.a. Mickiewicza W Jastrowiu to publiczna szkoła o numerze Regon 57085315500000. Naucza w niej 24 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w placówce zarejestrowano w liczbie 224. Liczebność uczennic wynosi 115. Szkoła usytuowana jest pod adresem 64915 Jastrowie, ulica Kilińszczaków, nr 18. Gimnazjum dysponuje numerem telefonu 672662854, a także faksem 672662854. Za działalność jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...