Publiczne Gimnazjum Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Nowym Duninowie

no image Publiczne Gimnazjum Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Nowym Duninowie to publiczna placówka o nr Regon 61104397600000. Pracuje w niej 11 pedagogów na pełen etat, a także 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 114. Liczba uczennic wynosi 64. Szkoła usytuowana jest pod adresem 9505 Nowy Duninów, ulica Gostynińska, nr 1. Gimnazjum dysponuje nr telefonu 242611771, a także faxem 242611771. Za prowadzenie jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...