Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych

no image Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych to publiczna szkoła o numerze Regon 79099945700030. Uczęszczają do niej dorośli, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 45. Liczba uczennic wynosi 16. Instytucja zlokalizowana jest pod adresem 16400 Suwałki, ulica Paca, nr 4. Gimnazjum dysponuje nr telefonu 875652422. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Oddz Teren Stow Ochotniczych Hufców Pracy.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...