Publiczne Gimnazjum

no image Publiczne Gimnazjum to publiczna placówka o nr Regon 19184941900000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 83. Liczba uczennic wynosi 48. Instytucja zlokalizowana jest pod adresem 83211 Jabłowo, ulica Szkolna, nr 5. Gimnazjum dysponuje numerem telefonu 585621626, a także faksem 585621626. Za działalność jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...