Publiczne Gimnazjum

no image Publiczne Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 49290837900000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 128. Liczebność uczennic wynosi 34. Szkoła usytuowana jest pod adresem 34400 Nowy Targ, ulica Jana Pawła Ii, nr 85. Gimnazjum dysponuje numerem telefonu 182662408, a także faxem 818266240. Za prowadzenie podmiotu odpowiada Powiat Ziemski.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...