Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie-Mościcach

no image Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-Mościcach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja o nr Regon 12264428900000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w placówce zarejestrowano w liczbie 0. Liczba uczennic wynosi 0. Placówka usytuowana jest pod adresem 33101 Tarnów, ulica Zbylitowska, nr 9. Gimnazjum dysponuje numerem telefonu 601479912. Za prowadzenie jednostki odpowiada Stow. Inicjatyw Prospołecznych "otwarta Przyszłość.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...