GimnazjumSpecjalne nr 8 w Suwałkach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

no image Gimnazjumspecjalne Nr 8 W Suwałkach Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym Oraz Autyzmem I Niepełnosprawnościami Sprzężonymi to publiczna placówka o nr Regon 79103443700000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w placówce zarejestrowano w liczbie 38. Liczba uczennic wynosi 12. Placówka usytuowana jest pod adresem 16400 Suwałki, ulica Przytorowa, nr 8. Gimnazjum dysponuje nr telefonu 875662953, a także faksem 875662827. Za działalność podmiotu odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...