Gimnazjum W Jasienicy

no image Gimnazjum W Jasienicy to publiczna szkoła o numerze Regon 00000723296000. Pracuje w niej 29 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 325. Liczba uczennic wynosi 157. Szkoła położona jest pod adresem 43385 Jasienica, ulica -, nr 271. Gimnazjum dysponuje nr telefonu 338152455, a także faksem 338152455. Za działalność jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...