Gimnazjum w Bodaczowie

no image Gimnazjum W Bodaczowie to publiczna placówka o nr Regon 95042219700000. Pracuje w niej 2 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 13 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 121. Liczba uczennic wynosi 58. Szkoła zlokalizowana jest pod adresem 22460 Bodaczów, ulica -, nr 501. Gimnazjum posługuje się numerem telefonu 846822720, a także faksem 846822720. Za prowadzenie podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...