Gimnazjum nr 1 w Strzelinie

no image Gimnazjum Nr 1 W Strzelinie to publiczna szkoła o numerze Regon 93206366000000. Naucza w niej 15 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 181. Liczba uczennic wynosi 88. Placówka zlokalizowana jest pod adresem 57100 Strzelin, ulica Jana Pawła Ii, nr 25. Gimnazjum posługuje się nr telefonu 713920764, a także faxem 713920764. Za działalność podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...