Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej

no image Gimnazjum Im. Św. Jadwigi Królowej to publiczna placówka o nr Regon 35162479200000. Naucza w niej 13 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 102. Liczba uczennic wynosi 45. Placówka zlokalizowana jest pod adresem 32445 Krzyszkowice, nr 368. Gimnazjum posługuje się nr telefonu 122737596, a także faksem 122737596. Za funkcjonowanie podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...