Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Opatowie

no image Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Opatowie to publiczna szkoła o nr Regon 25093891300000. Naucza w niej 15 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji zarejestrowano w liczbie 204. Liczebność uczennic to 118. Placówka usytuowana jest pod adresem 63645 Opatów, ulica Poznańska, nr 7A. Gimnazjum posługuje się numerem telefonu 627814550, a także faxem 627814550. Za funkcjonowanie podmiotu odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...