Gimnazjum

no image Gimnazjum to publiczna instytucja o numerze Regon 47230387000000. Naucza w niej 18 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a także 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w instytucji przyjęto w liczbie 213. Liczba uczennic wynosi 117. Szkoła zlokalizowana jest pod adresem 99311 Bedlno, nr 31A. Gimnazjum posługuje się numerem telefonu 242821426, a także faksem 242821426. Za działalność jednostki odpowiada Gmina.

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...