Gimnazja w Polsce

Szkoły w Polsce - adresy i numery telefonów

Gimnazjum Nr 8 to publiczna instytucja o nr Regon 93204947600000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...

Publiczne Gimnazjum W Brzeźnicy to publiczna instytucja o nr Regon 69067458600000. Chodzą do niej dzieci lub...

Zespół Szkół W Lubięcinie - Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 97123457100000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum W Kuropatniku to publiczna placówka o numerze Regon 93291086400000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 1 W Izdebkach to publiczna placówka o numerze Regon 37047620400000. Naucza w niej 10 pedagogów na pełen...

Publiczne Gimnazjum Przy Osiw Ohp W Jaciążku to publiczna instytucja o numerze Regon 55072512500000. Pracuje w niej 2...

Publiczne Gimnazjum to publiczna placówka o nr Regon 89105085800000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Nr 6 to publiczna szkoła o nr Regon 33104972500000. Naucza w niej 61 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a...

Gimnazjum Nr 5 to publiczna instytucja o nr Regon 31108218700000. Pracuje w niej 46 pedagogów na pełen etat, a także...

Gimnazjum Budziszów Wielki to publiczna szkoła o numerze Regon 39070698200000. Naucza w niej 9 pedagogów w systemie...

Publiczne Gimnazjum W Szymbarku to publiczna instytucja o nr Regon 19184106200000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 3 to publiczna szkoła o numerze Regon 83044829300000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Publiczne Gimnazjum W Oleszycach to publiczna instytucja o numerze Regon 65096266100000. Pracuje w niej 20 pedagogów na...

Społeczne Gimnazjum Językowe to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o nr Regon 01059272500040....

Gimnazjum Nr 7 to publiczna instytucja o numerze Regon 35716176100000. Pracuje w niej 27 pedagogów w systemie...

Gimnazjum W Janówce to publiczna placówka o nr Regon 79074727600000. Naucza w niej 8 pedagogów w systemie...

Gdyńska Szkoła Społeczna - Gimnazjum to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o nr Regon...

Gimnazjum Nr 2 Im Komisji Edukacji Narodowej to publiczna instytucja o numerze Regon 43103108200000. Naucza w niej 20...

Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Zaleszanach to publiczna placówka o numerze Regon 83044932900000. Naucza w niej 7 pedagogów...

Gimnazjum W Zespole Szkół Im Jp Ii W Mroczkowie Gościnnym to publiczna placówka o nr Regon 59072198100000. Chodzą...

Publiczne Gimnazjum W Surażu to publiczna szkoła o nr Regon 20022707400000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 6 to publiczna placówka o nr Regon 00023498500006. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum Publiczne Im adama Mickiewicza W Kamieńcu Ząbkowickim to publiczna placówka o numerze Regon 89104138000000....

Publiczne Gimnazjum Nr 11 W Białymstoku to publiczna placówka o numerze Regon 05084273400000. Chodzą do niej dzieci...

Gimnazjum Nr 3 W Trzebini to publiczna szkoła o numerze Regon 35706655400000. Pracuje w niej 27 pedagogów na pełen...

Gimnazjum Nr 9 to publiczna instytucja o numerze Regon 29110695100000. Naucza w niej 42 pedagogów na pełen etat, a...

Publiczne Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi to publiczna szkoła o nr Regon 16003446600000. Uczęszczają do...

Gimnazjum to publiczna instytucja o nr Regon 01732847000000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Publiczne to publiczna szkoła o numerze Regon 83120244700000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja o numerze Regon...

Gimnazjum Nr 26 to publiczna instytucja o numerze Regon 24044461000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Zespół Szkół W Wólce Ratajskiej Publiczne Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 43266628500019. Chodzą do...

Gimnazjum W Gromadzie to publiczna placówka o numerze Regon 95115047600000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Społeczne Gimnazjum Językowe "nasza Szkoła" W Koszalinie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka...

Gimnazjum Nr 19 to publiczna instytucja o nr Regon 15150047000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Tarnawie Dolnej to publiczna placówka o numerze Regon 37047339300000. Naucza w niej 13 pedagogów na pełen...

Zespół Szkół W Strzyżewie Gimnazjum to publiczna instytucja o nr Regon 03029453800014. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 1 W Mordach to publiczna placówka o nr Regon 71164993100000. Pracuje w niej 15 pedagogów w systemie...

Gimnazjum Im Jana Pawła Ii to publiczna szkoła o nr Regon 19185347300000. Pracuje w niej 27 pedagogów w systemie...

Publiczne Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 13042216300000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o numerze Regon...

Społeczne Gimnazjum Sto to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o nr Regon 01614101800021....

Gimnazjum Nr 77 to publiczna placówka o nr Regon 01601656600000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Publiczne Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 49197918200000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec to publiczna instytucja o nr Regon 57085318400000. Naucza w niej 26 pedagogów w...

Gimnazjum W Malinówce to publiczna placówka o nr Regon 37110130500000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Publiczne Gimnazjum Im Jana Pawła Ii W Rzewniu to publiczna szkoła o nr Regon 55072204900000. Pracuje w niej 6...

Katolickie Gimnazjum Spsk W Wierzbiu to publiczna placówka o nr Regon 15000266900981. Pracuje w niej 1 pedagog w...

Gimnazjum Nr 2 to publiczna instytucja o nr Regon 17006786000000. Pracuje w niej 56 pedagogów na pełen etat, a także...

Gimnazjum Specjalne Nr 22 Dla Młodzieży Słabo Widzącej W Lublinie to publiczna szkoła o nr Regon 43176716200000....

Gimnazjum Nr 24 to publiczna placówka o nr Regon 29241351400000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum W Krynce to publiczna placówka o numerze Regon 03030741300000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 15206918100000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie...

Gimnazjum Dla Dorosłych to publiczna instytucja o numerze Regon 02013179000000. Uczęszczają do niej dorośli,...

Gimnazjum Nr 21 to publiczna szkoła o numerze Regon 87119173500000. Pracuje w niej 24 pedagogów w systemie...

Gimnazjum Nr 31 to publiczna placówka o nr Regon 09246239300000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Nr 30 to publiczna placówka o numerze Regon 19292387900000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum W Biczycach Dolnych to publiczna instytucja o nr Regon 12261172300000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Powiatowe Gimnazjum Publiczne to publiczna placówka o nr Regon 13046042000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Im papieża Jana Pawła Ii to publiczna instytucja o nr Regon 86416965540000. Pracuje w niej 16 pedagogów na...

Zespół Szkolno-Przedszkolny W Spytkowicach - Gimnazjum Nr 1 to publiczna szkoła o numerze Regon 35706437700000....

Gimnazjum Miejskie Nr 1 to publiczna placówka o numerze Regon 33101048500000. Pracuje w niej 40 pedagogów na pełen...

Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 29110341500000. Naucza w niej 29 pedagogów na pełen etat, a także 11...

Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Białymstoku to publiczna szkoła o nr Regon 05084097100000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Specjalne W Kościanie to publiczna instytucja o numerze Regon 41150577900000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum W Zespole Szkół Ogólnokształcacych W Starej Wojskiej to publiczna szkoła o numerze Regon 75019447200000....

I Gminne Gimnazjum W Koczargach Starych to publiczna instytucja o nr Regon 01601998400010. Naucza w niej 23 pedagogów...

Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 51945720300000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum W Stankowie to publiczna szkoła o numerze Regon 17076951000000. Pracuje w niej 12 pedagogów na pełen etat,...

Gimnazjum W Zespole Szkół W Cieszacinie Wielkim to publiczna placówka o numerze Regon 65142025800000. Chodzą do niej...

Gimnazjum"szkoły Twórczej Integracji" W Milinie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o nr...

Gimnazjum Nr 2 Im Mikołaja Kopernika W Górze to publiczna szkoła o nr Regon 93204771500000. Naucza w niej 29...

Publiczne Gimnazjum Nr 1 to publiczna instytucja o nr Regon 91092285000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum W Zespole Szkół to publiczna instytucja o numerze Regon 85270997700000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum W Zespole Szkół W Rzepedzi to publiczna instytucja o nr Regon 37047029400000. Uczęszczają do niej dzieci...

Gimnazjum W Biezdrowie to publiczna placówka o numerze Regon 63965279400000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum W Starej Łubiance to publiczna instytucja o numerze Regon 57087562000000. Chodzą do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum Nr 1 to publiczna szkoła o numerze Regon 27661359100000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum to publiczna placówka o nr Regon 35723701000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w...

Gimnazjum W Nowym Dworze to publiczna szkoła o numerze Regon 05085802000000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Zespół Szkół W Męcince Gimnazjum W Męcince to publiczna instytucja o numerze Regon 39071434900000. Chodzą do niej...

Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych to publiczna szkoła o numerze Regon 79099945700030. Uczęszczają do niej dorośli,...

Gimnazjum Nr 3 W Zespole to publiczna instytucja o nr Regon 35708836600000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Prywatne Gimnazjum Nr 4 Inspiracja to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o nr Regon 35061577900020....

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 59 to publiczna instytucja o nr Regon 47288869800000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum W Dukli to publiczna instytucja o numerze Regon 37100660100000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 to publiczna placówka o nr Regon 24179934400000. Naucza w niej 55...

Gimnazjum Nr 16 to publiczna instytucja o numerze Regon 21126094700000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Publiczne Gimnazjum W Krępie Kościelnej to publiczna szkoła o nr Regon 67195273200000. Uczęszczają do niej dzieci...

Gimnazjum W Gaci to publiczna instytucja o nr Regon 65095258500000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Publiczne Gimnazjum Nr 7 Specjalne to publiczna instytucja o nr Regon 27664602400000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 31108304000000. Naucza w niej 29 pedagogów na pełen etat, a...

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego to publiczna placówka o numerze Regon 33129925000000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Katolickie Gimnazjum Św. Tomasza Z Akwinu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o nr Regon...

Gimnazjum Z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego to publiczna placówka o numerze Regon 05068329900000....

Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Wisznicach to publiczna instytucja o numerze Regon 03028476400000. Pracuje w niej 14...

Gimnazjum Nr 39 to publiczna instytucja o numerze Regon 93204837600000. Pracuje w niej 28 pedagogów w systemie...

Społeczne Gimnazjum "dwójka" Nr 45 to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o nr Regon...

Publiczne Gimnazjum W Trzemeśni to publiczna placówka o nr Regon 35162478600000. Pracuje w niej 21 pedagogów w...

Gimnazjum Dla Dorosłych Maximus to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja o numerze Regon...

Gimnazjum W Nebrowie Wielkim to publiczna instytucja o numerze Regon 19298726000000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach to publiczna placówka o numerze Regon 85174363000000. Naucza w niej 22 pedagogów...

Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi to publiczna instytucja o nr Regon 24044351000000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum to publiczna instytucja o nr Regon 29283331100000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których łącznie w...

Gimnazjum Nr 3 to publiczna instytucja o nr Regon 51945757400000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Specjalne Dla Młodzieży Uzależnionej Od Substancji Psychoaktywnych W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii W...

Gimnazjum Publiczne Nr 1 to publiczna placówka o numerze Regon 43124135900012. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 3 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego to publiczna instytucja o nr Regon 51088264300000. Naucza w niej 35...

Gimnazjum Nr 13 Specjalne to publiczna instytucja o numerze Regon 27630312300000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Prywatne Gimnazjum Nr 8 to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o nr Regon 01284953600000....

Gimnazjum Publiczne Nr 1 We Frysztaku to publiczna placówka o numerze Regon 37047177300000. Naucza w niej 22 pedagogów...

Publiczne Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 49290837900000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Publiczne Gimnazjum Nr 41 to publiczna szkoła o nr Regon 47221466900000. Pracuje w niej 37 pedagogów na pełen etat, a...

Gimnazjum Nr1 W Mokrem to publiczna instytucja o nr Regon 87121123100000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Specjalne Nr 63 to publiczna instytucja o numerze Regon 35654505700000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum W Woli Krzysztoporskiej to publiczna szkoła o numerze Regon 59073483100000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum Specjalne to publiczna szkoła o numerze Regon 81192407300000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Prywatne Gimnazjum O Profilu Katolickim "scholar" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o nr Regon...

Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Opatowie to publiczna szkoła o nr Regon 25093891300000. Naucza w niej...

Gimnazjum W Koniuszowej to publiczna placówka o nr Regon 12008618700000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Publiczne Gimnazjum W Czarnowicach to publiczna instytucja o nr Regon 97123079700000. Naucza w niej 8 pedagogów w...

Publiczne Gimnazjum Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Nowym Duninowie to publiczna placówka o nr Regon...

Gimnazjum Publiczne Im.jana Pawła Ii to publiczna szkoła o nr Regon 51087447700000. Naucza w niej 34 pedagogów na...

Gimnazjum Nr 2 W Głogowie to publiczna placówka o nr Regon 39093237100000. Naucza w niej 37 pedagogów na pełen etat,...

Katolickie Gimnazjum Spsk W Wierzbiu to publiczna placówka o numerze Regon 15000266900981. Pracuje w niej 1 pedagog na...

I Społeczne Gimnazjum Im.s.konarskiego Sto to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja o numerze...

Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 97132181500000. Pracuje w niej 16 pedagogów w systemie pełnoetatowym, a...

Gimnazjum Im. Dra P. Kowalika to publiczna placówka o numerze Regon 57086107700000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 22 to publiczna placówka o nr Regon 07286892300000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Zespół Szkół W Tczycy Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 12097947100000. Uczęszczają do niej dzieci...

Gimnazjum Publiczne to publiczna placówka o numerze Regon 19292919000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Nr 2 to publiczna instytucja o numerze Regon 07229402000000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum W Nowym Mieście Lubawskim to publiczna szkoła o nr Regon 51138567400000. Pracuje w niej 43 pedagogów w...

Sportowe Gimnazjum Nr 9 to publiczna placówka o numerze Regon 19294486400000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 19293720300000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Niepubliczne Gimnazjum "zawsze Razem" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o numerze Regon...

Gimnazjum W Myśliwcu to publiczna instytucja o numerze Regon 34077649600000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum Nr 16 W Białymstoku to publiczna instytucja o nr Regon 05083871500000. Chodzą do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Filipowie to publiczna instytucja o nr Regon 79101044800000. Uczęszczają do...

Gimnazjum Nr 1 W Lubowidzu to publiczna placówka o nr Regon 13042146500000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 5 W Krośnie to publiczna placówka o numerze Regon 37046972400000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Katolickie Gimnazjum Im.bł Ks. Jerzego Popiełuszki to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o...

Gimnazjum Specjalne to publiczna szkoła o numerze Regon 19301197900000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Nr 1 to publiczna placówka o nr Regon 85173949100000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Z Klasami Integracyjnymi to publiczna szkoła o nr Regon 11060053900000. Chodzą do niej dzieci lub...

Społeczne Gimnazjum Specjalne "dać Szansę" Sto to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja o nr...

Gimnazjum Nr 11 to publiczna placówka o nr Regon 39100835200000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Publiczne Gimnazjum W Rzeczycy Długiej to publiczna placówka o numerze Regon 83119937200000. Chodzą do niej dzieci...

Gimnazjum Im. Piotra Michałowskiego Tssp W Krakowie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o...

Gimnazjum Nr 111 to publiczna instytucja o numerze Regon 01645400700000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Publiczne Gimnazjum W Radziechowicach Drugich to publiczna instytucja o nr Regon 59072487300000. Pracuje w niej 12...

Gimnazjum W Jasienicy to publiczna szkoła o numerze Regon 00000723296000. Pracuje w niej 29 pedagogów w systemie...

Gimnazjum W Skrwilnie to publiczna szkoła o nr Regon 91091837000000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum W Alwerni to publiczna szkoła o nr Regon 35704467600000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Nr 3 to publiczna instytucja o numerze Regon 19293717200000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan "arka" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o...

Gimnazjum Nr 15 Sportowe to publiczna placówka o numerze Regon 09246635600000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 51090448000000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 81187239900000. Pracuje w niej 50 pedagogów na pełen etat, a także 10...

Gimnazjum Nr 4 to publiczna placówka o numerze Regon 43126925700010. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Publiczne Gimnazjum W Jurkowie to publiczna placówka o nr Regon 85271857400000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Zespół Szkół Akademickich -Gimnazjum W Środzie Wielkopolskiej to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej...

Ginazjum Nr 17 W Zespole Szkół Nr 2 to publiczna instytucja o nr Regon 27655397200000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum W Starych Kobiałkach to publiczna szkoła o nr Regon 03030389800016. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 5 to publiczna szkoła o nr Regon 93204835300000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum to publiczna instytucja o numerze Regon 47230387000000. Naucza w niej 18 pedagogów w systemie pełnoetatowym,...

Gimnazjum Im. Mariana Cezarego Abramowicza W Białobłotach to publiczna szkoła o numerze Regon 30092360000000....

Gimnazjum Integracyjne Nr 5 to publiczna instytucja o numerze Regon 14198889300000. Chodzą do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum Im.a. Mickiewicza W Jastrowiu to publiczna szkoła o numerze Regon 57085315500000. Naucza w niej 24...

Gimnazjum Im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej W Świeszynie to publiczna instytucja o numerze Regon...

Zespół Szkół W Świętem - Gimnazjum to publiczna szkoła o nr Regon 65149706000000. Chodzą do niej dzieci lub...

Zespół Szkół Gimnazjum W Cekcynie to publiczna instytucja o nr Regon 09246919400000. Chodzą do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum W Paczkowie to publiczna szkoła o numerze Regon 53157466100000. Pracuje w niej 39 pedagogów na...

Gimnazjum Nr 4 to publiczna placówka o numerze Regon 08003682000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Nr 21 Im.noblistów Polskich to publiczna szkoła o nr Regon 27630429800000. Chodzą do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum W Krzemieniu to publiczna placówka o nr Regon 43266717800014. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum to publiczna szkoła o numerze Regon 63965238600000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 3 to publiczna instytucja o nr Regon 63442869000000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Zespół Szkół Im.jana Pawła Ii W Rudnej Gimnazjum W Rudnej to publiczna placówka o nr Regon 39070742100000....

Gimnazjum W Czerminie to publiczna placówka o numerze Regon 30054656300000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Im. Noblistów Polskich W Ornontowicach to publiczna szkoła o numerze Regon 27657714500000. Pracuje w niej 20...

Gimnazjum Nr 2 to publiczna placówka o nr Regon 39077396100000. Naucza w niej 28 pedagogów na pełen etat, a także 10...

Niepubliczne Gimnazjum W Tarnowie-Mościcach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja o nr Regon...

Gimnazjum Nr 19 to publiczna instytucja o nr Regon 27657638700000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum W Pogorzeli to publiczna placówka o numerze Regon 41112461700000. Naucza w niej 14 pedagogów w systemie...

Gimnazjum Nr 3 to publiczna szkoła o nr Regon 61105942800000. Pracuje w niej 23 pedagogów na pełen etat, a także 5...

Gimnazjum Nr 1 W Strzelinie to publiczna szkoła o numerze Regon 93206366000000. Naucza w niej 15 pedagogów w systemie...

Publiczne Gimnazjum W Szczepocicach to publiczna instytucja o numerze Regon 59225931100000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum W Trzcielu to publiczna instytucja o nr Regon 21119164300000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Nr 2 to publiczna instytucja o numerze Regon 73099038000000. Pracuje w niej 13 pedagogów na pełen etat, a...

Gimnazjum Miejskie Nr 1 W Mińmazowieckim to publiczna instytucja o numerze Regon 71164764200000. Uczęszczają do niej...

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego to publiczna szkoła o nr Regon 19294487000000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Publiczne to publiczna instytucja o numerze Regon 89105041000000. Naucza w niej 35 pedagogów na pełen etat,...

Zespół Szkół O Przedszkola W Krośnicach Gimnazjum to publiczna instytucja o numerze Regon 93205388000000....

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Orląt Lwowskich to publiczna instytucja o numerze Regon 53155884000000. Naucza w niej 30...

Gimnazjum Nr 4 W Skoczowie to publiczna szkoła o nr Regon 07280519900000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Publiczne Gimnazjum W Starej Wsi Ii to publiczna instytucja o numerze Regon 49196830400000. Uczęszczają do niej dzieci...

Gimnazjum Oo. Bernardynów Im. O. Anastazego Pankiewicza to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o...

Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego to niepubliczna o...

Gimnazjum Nr 4 W Zespole Szkół Nr 4 W Skierniewicach to publiczna placówka o nr Regon 75072751400000. Chodzą do niej...

Gimnazjum Oo. Bernardynów Im. O. Anastazego Pankiewicza to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka o...

Zespół Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum W Powroźniku to publiczna szkoła o nr Regon 49283084900000. Chodzą do niej...

Publiczne Gimnazjum W Chrostkowie to publiczna placówka o numerze Regon 91092282100017. Naucza w niej 11 pedagogów w...

Gimnazjum W Komornikach to publiczna instytucja o nr Regon 63964237600000. Naucza w niej 32 pedagogów w systemie...

Publiczne Gimnazjum to publiczna placówka o nr Regon 19184941900000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Nr 3 Specjalna to publiczna szkoła o nr Regon 27666359000000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum Integracyjne Nr 52 to publiczna placówka o nr Regon 01605672600000. Chodzą do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum W Siemieniu to publiczna szkoła o numerze Regon 43115723900000. Naucza w niej 14 pedagogów na pełen etat, a...

Gimnazjum W Głogowie Małopolskim to publiczna szkoła o nr Regon 69168193800000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 2 to publiczna instytucja o numerze Regon 10002590700000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Brzesku to publiczna instytucja o numerze Regon 85173313000000. Naucza w niej 60 pedagogów...

Publiczne Gimnazjum W Białej to publiczna instytucja o numerze Regon 43271938900000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum Nr 1 to publiczna instytucja o nr Regon 47221775100000. Pracuje w niej 26 pedagogów w systemie...

Gimnazjum W Sątocznie to publiczna placówka o numerze Regon 51945938900000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Kujawsko - Pomorskie Szkoły Neks - Gimnazjum Dla Młodzieży to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej...

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek to publiczna szkoła o numerze Regon 00622891600183. Chodzą do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum Nr 2 We Włoszczowie to publiczna instytucja o nr Regon 29112008100000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum Nr 1 W Zespole to publiczna szkoła o numerze Regon 87167912900000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Publiczne Gimnazjum W Pszczółkach to publiczna placówka o nr Regon 19257561600000. Naucza w niej 27 pedagogów w...

Prywatne Gimnazjum Nr 3 Dona to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła o numerze Regon 35101120400036....

Gimnazjum W Międzybrodziu Bialskim to publiczna szkoła o nr Regon 07231257400000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła Ii W Gizałkach to publiczna placówka o nr Regon 25093684800000. Chodzą do niej...

Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew I Okolic Im. Jana Pawła Ii W Starym...

Gimnazjumspecjalne Nr 8 W Suwałkach Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym Oraz Autyzmem I Niepełnosprawnościami...

Gimnazjum Nr 1 to publiczna szkoła o nr Regon 27655979100000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Gimnazjum Nr 2 to publiczna instytucja o numerze Regon 73099038000000. Naucza w niej 13 pedagogów na pełen etat, a...

Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego " Twoja Szkoła" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja o...

Gimnazjum Nr 3 to publiczna instytucja o numerze Regon 89108650800000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Gimnazjum W Pecnej to publiczna instytucja o numerze Regon 63437002200000. Pracuje w niej 11 pedagogów na pełen etat,...

Gimnazjum Nr 11 W Rzeszowie to publiczna instytucja o numerze Regon 69067093800000. Pracuje w niej 24 pedagogów na...

Gimnazjum Im. Św. Jadwigi Królowej to publiczna placówka o nr Regon 35162479200000. Naucza w niej 13 pedagogów w...

Gimnazjum to publiczna placówka o numerze Regon 06005628700000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież, których...

Publiczne Gimnazjum Nr 35 to publiczna placówka o numerze Regon 47289109700000. Uczęszczają do niej dzieci lub...

Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne to publiczna instytucja o nr Regon 85271614400000. Chodzą do niej dzieci lub...

Gimnazjum Im. Kazimierza Wielkiego to publiczna instytucja o nr Regon 35705622500000. Pracuje w niej 60 pedagogów na...

Gimnazjum W Bodaczowie to publiczna placówka o nr Regon 95042219700000. Pracuje w niej 2 pedagogów w systemie...

Gimnazjum Nr 66 to publiczna szkoła o numerze Regon 63961732600000. Uczęszczają do niej dzieci lub młodzież,...

Społeczne Gimnazjum Im. Pawła Hulki - Laskowskiego Sto W Żyrardowie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły...

Gimnazjum Im. Marii Dąbrowskiej W Russowie to publiczna placówka o nr Regon 25094853800000. Uczęszczają do niej...

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Koszarawie to publiczna placówka o numerze Regon 07229871000000. Uczęszczają do niej...

Publiczne Gimnazjum W Budzowie to publiczna szkoła o nr Regon 89105106500000. Pracuje w niej 10 pedagogów w systemie...

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii to publiczna placówka o nr Regon 87118498800000. Pracuje w niej 49 pedagogów na...